หว่างเขาเขิน

=============================

1) หว่างเขาเขินเนินคีรีมีสงฆ์หนุ่ม รีบเดินดุ่มกับมารดาน่าสงสาร
จุดประสงค์ตรงตุรินถิ่นกันดาร หาสถานที่อบรมบ่มเยาวชน
โอ้ดอนบอสโกพ่อที่รักสลักจิต แลสักนิดคิดสักหน่อยด้วยขวนขวาย
ณ แดนไทย ไทยมอบให้ ใจสกล พระคุณล้นจงโปรดบางอย่างทํามา

(รับ) ดอนบอสโกประจักษ์มา ดรุณาสยามเอย
จงชมชื่นและชมเชย อย่างมิเคยในชีวา
ดอนบอสโกประจักษ์มา ดรุณาสยามเอย
จงชมชื่นและชมเชย อย่างมิเคยในชีวา

2) หัวใจอารีที่พร่ำเพ้อหา แต่วิญญาณเพื่อจะพาให้รอดไป
รักคือกําลังที่สั่งอยู่ภายใน ให้ท่านใช้เหตุผลอีกศาสน์เพื่ออบรม
ท่านดอนบอสโก โอ้ความรักของท่าน สุดจะสรรหาซึ่งคํามาพรรณนา
ท่านมีใจแผ่ไปไม่คํานึง มุ่งถึงประโยชน์ตนเลย

(รับ) ดอนบอสโกบิดาเอย โปรดเฉลยซึ่งความจริง
ว่าพระเจ้าไม่ทอดทิ้ง เยาวชนชาวไทย
ดอนบอสโกบิดาเอย โปรดเฉลยซึ่งความจริง
ว่าพระเจ้าไม่ทอดทิ้ง เยาวชนชาวไทย


Saint John Bosco, Our Loving Father - Traditional
==========================================
Saint John Bosco, our loving father, Now we lift to thee our voices.
As we gather around thine altar Far and wide the world rejoices.

O Don Bosco, we're thy dearest Who's protection are imploring,
For in heaven thou remainest, An apostle 'mid thee adoring.


Refrain: Don Bosco, thy children On many a shore
Shall love and revere thee Till time be no more.

Don Bosco, thy children On many a shore
Shall love and revere thee Till time be no more.

======================================
ขับร้องโดยนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ
และผู้ฝึกหัดสถาบันธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล (สาธร กรุงเทพฯ)