วางใจเถิดลูกเอ๋ย

(คำร้อง-ทำนองโดย ภัศม์)
==============================

1) วางใจเถิดลูกเอ๋ย วางใจเถิดลูกเอ๋ย จะกี่ครั้งเคยที่เจ้าเผชิญสิ่งเลวร้าย
ไม่มีสักครั้งที่เราจะปล่อย คอยดูเจ้าเดียวดาย รอยเท้าบนผืนทรายจำได้ไหม

2) เราเองได้ยื่นมือ ให้เจ้าได้จับยึดไว้ เป็นมือที่ปันน้ำใจเมื่อยามที่เจ้าทุกข์ร้อน
และก็ยังคงเป็นดวงตาห่วงหาด้วยความอาทร คือธารพระพรผ่านคนใกล้ไกล

**โลกนี้ยังคงสวยงามด้วยความรักและความดี ที่ยังมีให้เห็นและสัมผัสได้
ทุกคนมีรักล้นหัวใจ ทุกคนมีดีเต็มหัวใจ พระให้ไว้เมื่อครั้งพระสร้างเรามา

3) เรายังอยู่กับเจ้า เราอยู่กลับเจ้าเสมอ ยิ่งยามที่เจ้าพบเจอความทุกข์ที่หนักเหลือเกิน
ยิ่งย้ำถ้อยคำชัดเจน มีกางเขนทุกเส้นทางเดิน แต่ไม่เกินกำลังให้ยังวางใจ

(ท่อน **)

..โลกนี้ยังคงสวยงาม ด้วยความรักและความดี ที่ยังมีให้เห็นและสัมผัสได้
เราคือภาพลักษณ์ของพระเจ้า ร่วมกันสร้างบ้านพระองค์ เปลี่ยนความดีและความรัก
เป็นการกระทำ

...ให้ความดี และความรัก ประจักษ์ใจเรา...