ทิพย์รวงทอง			ส.ดำเนินสดวก

================================

ทุ่งทิพย์รวงทองมองดูสดใส ทุ่งทิพย์รวงใจที่แสงเรืองรอง
จากทิพย์รวงทองมาสู่บูชา
น้ำพักน้ำแรง จากพื้นทุ่งนา ด้วยปรารถนานำมาทูลเกล้า

แต่พระเยซูผู้ทรงปรานี เปลี่ยนข้าวสาลีที่ฉันนำมา เป็นทิพย์กายาที่ฉันรอคอย
แม้รับสู่ใจจะไม่เลื่อนลอย แต่ผู้บุญน้อยหวังคอยชื่นชม

(รับ) น้ำพักน้ำแรง มิแห้งเหือดหาย กลับขยายเป็นความสุขอยู่ทุกนาที
บ่งความหมายคล้ายเรานั้นมีศักดิ์ศรี ทั่วแดนธานีแสนยินดีในทิพย์รวงทอง