ที่บนกางเขน		เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง  เรืองกิจ ยงปิยะกุล

===========================================

แม้ฉันได้พบได้เจออะไรมากมาย แต่ฉันก็ไม่เป็นสุขใจ
ยังมีส่วนลึกที่มันขาดหาย สิ่งนั้นมันคืออะไร ที่ใจฉันต้องการ

* และแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญ
สิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไป ที่บนกางเขนนั้น
คือความหมาย และไม่มีอะไรสำคัญมากกว่า

** ที่บนกางเขนพระองค์ ได้ทนทรมาน
เพื่อคนอย่างฉันและคนอีกมากมาย
ที่บนกางเขนพระองค์สำแดงรักยิ่งใหญ่
ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้

(*/**/*)
(ที่บนกางเขนนั้นคือความหมาย และไม่มีอะไรสำคัญมากกว่า )