สุดแต่น้ำพระทัย

(ประพันธ์โดย ภัศม์)
===========================

(รับ) สุดแต่น้ำพระทัยพระองค์ คำนี้ยังคงอ่อนหวาน
เมื่อข้าฯต้องผ่านเหตุการณ์ที่ไม่เข้าใจ
แต่เหนือกว่านั้น เพราะข้าฯเชื่อมั่นและไว้ใจ
ในพระเมตตา และพระปรีชาญาณ

1) จะกี่ครั้งที่ข้าฯ กลับมามองดูชีวิตและความเป็นไป
ทุกครั้งข้าฯพบลำพังข้าฯ เองแสนธรรมดาไม่มีอะไร
แต่เป็นพระองค์ เป็นพระองค์ทรงทำให้ข้าฯมั่นใจ
และให้ข้าฯ เห็น ว่าข้าฯ ควรเป็นอะไร

2) บ่อยครั้งชีวิตก้าวเดินเผชิญลำบากยากเกินกำลัง
แต่แล้วทุกครั้งยังมีพระพร ช่วยเหลือเกื้อกูลเพิ่มพูนทุกครา
และเป็นพระองค์ เป็นพระองค์ทรงทำให้ข้าฯ รู้ว่า
ผู้หว่านด้วยน้ำตา จะเก็บเกี่ยวด้วยความยินดี