สวมเสื้อหล่อ

(คำร้อง วรายุทธ เจริญภูมิ เรียบเรียง Alphonsus/N.Watchara)
==================================

1) จากเส้นด้ายนับล้านที่ถักทอ เป็นเสื้อหล่อสีขาวอันงดงาม
คือเครื่องหมายชีวิตผู้ติดตาม บรรจงวาง ณ แท่นที่บูชา
2) มือทั้งสองประคองรับชุดมา กล่าววาจาคำสัญญาต่อพระองค์
มอบกายใจรับใช้ด้วยใจมั่นคง มุ่งเดินตรงบนหาทางแห่งผู้รับเจิม

(*) ข้าฯ ถอนถอดชีวิตเก่าไว้ตรงนี้ ขอพระองค์เปลี่ยนชีวีข้าฯ เป็นคนใหม่
สวมเสื้อหล่อขาวดังสวมพระคริสต์ตราบนจิตใจ โปรดให้ข้าฯ สวมใส่ตามพระทัยพระองค์

(**) นับจากนี้ทุกคราที่ข้าฯ สวมใส่ ระลึกไว้ซึ่งวาจาปฏิญญามั่น
ถือบริสุทธิ์ใจยากจนถ่อมตนพลัน มอบชีวันเพื่อพระคริสต์นิจนิรันดร์

...ข้าฯ จะมั่นคงในคำปฏิญาณ