ศีลมหาสนิทหนึ่งเดียว

(ประพันธ์โดย Angelus)
===============================

กราบบังคมเบื้องหน้าพระคริสตกายา จากแดนฟ้าสู่โลกาต้อยต่ำ
ถ่อมพระองค์ลงมาในเพศปัง เพื่อประกันชีวีนิรันดร

1) โอ้ ศีลมหาสนิท ร่วมชีวิตของลูกกับพระองค์
ศีลแห่งความรัก พ้นธสัญญามั่นคง คริสตองค์ทรงสถิตอยู่กับเรา ชั่วฟ้าดินสลาย
โอ้พระคริสตกายา จากจอมฟ้าล้นดวงหฤทัย
ปังแห่งชีวิต ชุบชูหัวใจ นำสู่จุดหมายในคำสัญญาแห่งรัก ชั่วนิรันดร

** โอ้ ศีลมหาสนิท ศีลมหาสนิท กายาพระคริสต์ร่วมเป็นหนึ่งเดียว
โอ้ ศีลมหาสนิท ศีลมหาสนิท ร่วมในชีวิตเดียวกัน
โอ้ ศีลมหาสนิท ศีลมหาสนิท กายาพระคริสต์ลงมาจากสวรรค์
โอ้ ศีลมหาสนิท ศีลมหาสนิท กายาพระคริสต์ราชัน

2) โอ้ เจ้าพระคุณวิญญาณ มหาศาลความรักสุดพรรณา
มอบพระโลหิต และพระกายา เป็นมานาทรงชีวิตกลับกลายเครื่องหมายล้ำค่า
โอ้ธารพระพรพิสุทธิ์ เพื่อมนุษย์ล้วนลูกบาปหนา
ประทานความรัก พระคุณเมตตา กราบวันทาฝากชีวิตบนโลกนี้ ในศีลศักดิ์สิทธิ์ (ย้อน **)

(จบ) ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน ในศีลมหาสนิท