ศีลมหาสนิท  บ่อเกิดแห่งชีวิต

(ประพันธ์โดย Lazarus)
===============================

1) ตลอดเวลาไม่เคยลืม ทางเดินมืดมนที่แสนไกล
แต่เมื่อหยิบปังและมอบให้ ก็เหมือนดวงใจพบแสงสว่าง

2) ใจพลันนึกถึงพระวาจา ในคืนสุดท้ายที่มอบไว้
"จงทำดังนี้เพื่อระลึกถึงเรา" กายและโลหิตที่ให้ชีวิต

3) ศีลมหาสนิท ศีลมหาสนิท บ่อเกิดแห่งชีวิตของเรา
เป็นเครื่องหมายว่าพระองค์ ประทับอยู่กับพวกเราตลอดมา
ศีลมหาสนิท ศีลมหาสนิท คือพันธกิจแห่งความรัก
ให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน ให้เราอภัยให้กัน
สรรค์สร้างโลกใหม่ โลกแห่งความรัก

4) โอ้พระเยซู องค์แสงสว่าง เป็นเพื่อนร่วมทางที่เปิดดวงใจ
โปรดอยู่ตรงนี้ และพักอยู่กับเรา ให้ใจทุกดวงเร่าร้อนดังไฟ