สัญญาสัมพันธ์

(ประพันธ์โดย ว.วงศ์)
=============================

1) หญิงชาย พระสร้างสรรค์มา ตามฉายาให้อยู่คู่กัน
เป็นสิ่งสร้างล้ำค่า พระบิดาทรงรักเป็นที่สุด

2) หญิงชาย เมื่อตัดสินใจ ร่วมชีวิตร่วมเป็นหนึ่งเดียว
พร้อมออกจากตนเอง และละทุกสิ่งเพื่อกันและกัน

3) สู่พิธีวิวาห์ ต่อเบื้องหน้าพระเยซู
จะป่าวประกาศ ต่อพยานแห่งรัก ชีพนี้มีไว้เพื่อกันและกัน

4) คำสัญญาจากวาจาสานสัมพันธ์ จะถือรักซื่อสัตย์ต่อกัน
ไม่ว่ายามสุขสมเคล้าทุกข์ทนจะขอ มั่นคงในรัก ตราบชีวิตมลาย