สัญญารัก

(ประพันธ์โดย ภัศม์)
=============================

(รับ) จับมือขวาของกันและกันแล้วพลันเอ่ยคำสัญญาจากใจ
ว่าเราจะรัก จะรักกันไป จนกว่าชีวามลาย
จะรักยกย่องให้เกียรติกัน จะห่วงใยดูแลกันและกันไป
และไม่มีวันจะผันแปรไปจากเดิม

1) ความรัก ความรัก ความรักคือสิ่งสวยงาม
ความรักคือพระพรยิ่งใหญ่ ที่ใดที่มีความรัก
ที่นั้นมีพระประทับอยู่ทุกชีวิตคู่ มีพระทรงอยู่คุ้มครอง

2) ความรัก ความรัก ความรักของคนสองคน
เรียกร้องให้อดทนและพร้อมจะเข้าใจ เมื่อใดมีใครพลาดพลั้ง
ยังคงพร้อมให้อภัยเหนือสิ่งอื่นใด ไม่ลืมถ้อยคำสัญญา