สรรเสริญผู้สร้าง

========================================

รับ) ร้องสรรเสริญพระเจ้า พวกเราเข้ามานมัสการ
ร้องสรรเสริญพระเจ้า ความรักพระองค์นิรันดร์

1) พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งในโลกและบนสวรรค์ ทรงสร้างดวงจันทร์และดวงดารา
พร้อมสุริยาทั้งหมู่นกกาโบยบิน ผกผินบินในนภา (รับ)

2) พระองค์ทรงสร้างสรรเรามนุษย์มีความอ่อนแอ ทรงเลี้ยงดูแลอยู่ทุกโมงยาม
ติดตามเราไปในทุกหนแห่งไม่เว้น ให้เป็นเช่นนายชุมพา (รับ)

3) พระองค์ทรงนำเราสู่ดินแดนแห่งพระสัญญา ทรงยกมรรคาให้เรามุ่งตรง
มั่นคงยึดองค์พระเจ้าให้เราสุขสันต์ ให้เป็นรางวัลทุกคน..... (จบ)