สรรเสริญความรักพระเจ้า

(ประพันธ์โดย Lazarus)
=================================

จะมีใครพรากเราให้ห่าง ห่างจากความรักของพระเจ้า
จะมีความทุกข์ใดกล้ำกราย เพียงอยู่ในรักพระองค์

สิ่งใดหรือที่เราแพ้พ่าย หากพระเจ้าอยู่ข้างกายเรา
มีสิ่งใดที่ขาดไป เพียงวอนขอต่อพระองค์

เพราะพระเจ้าบันดาลทุกสิ่ง แก่ทุกคนที่รักพระองค์
ข้าฯจะร้องเพลงสรรเสริญความรักของพระเจ้า ร้องเพลงสรรเสริญด้วยชีวิต

แม้ในยามที่เราทุกข์ทน หมดกำลังอ้อนวอนพระเจ้า
องค์พระจิตพระผู้บรรเทา จะภาวนาวอนขอแทนเรา