ศักดิ์สิทธิ์ (พระเจ้าจอมจักรวาล 2)	ทำนองโดย John Bacchus Dykes

============================================

ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์
พระเจ้าจอมจักรวาล
พระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดิน

สาธุการพระเจ้าสูงสุด
ขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมา
ในพระนามพระเจ้า
สาธุการพระเจ้าสูงสุด