สดุดีพระหฤทัย

(ประพันธ์โดย คุณพ่อบรรจง พานุพันธ์)
============================

1) ด้วยดวงใจแสนงามเลอเลิศสูงส่ง พระผู้ดำรงนิรันดร์มอบพลีชีวี
ไถ่ลูกนี้จากความตายพ้นพระพิโรธ พระอาญาโทษทัณฑ๋ทุกสิ่งแห่งความชั่วช้า

2) โอ้หทัยแสนงามประเสริฐล้ำค่า แห่งบิดาปรานีหทัยแสนหวาน
ช่างน่ารักสุดเปรียบปานหาใดเทียบเท่า เร้าวิญญาณจิตใจซึ้งอยู่ในรักพระองค์

3) โอ้ดวงฤทัยร้อนรนด้วยไฟรัก ด้วยความภักดีเอื้ออารีต่อปวงประชา
เที่ยวตามหาชุมพาที่เดินพลัดพราก จากความตายมุ่งนำสู่สวรรค์นิรันดร์

4) ลูกบนบานสัญญาว่าจะรักใคร่ มอบดวงใจแด่พระองค์ชั่วชีวิตนี้
ตอบแทนรักแห่งทรงชัยหัวใจยึดมั่น ลูกขอสัญญาศรัทธาแน่วแน่ในพระทรงธรรม