สดุดีนักบุญคามิลโล

=============================================

(รับ) เชิญพวกเราร้องสาธุการ ขับประสานร้องสดุดี
ฉลองท่านคามิลโล บิดาผู้ยิ่งใหญ่

1) โอ้บิดาท่านคือแบบอย่างในความศักดิ์สิทธิ์ ท่านอุทิศชีวิตนี้แก่ผู้เข็ญใจ
ท่านคือความหวังของผู้่ป่วยผู้ยากไร้ ท่านรับใช้ด้วยใจรักและภักดี

2) ความอ่อนหวานและเมตตาของท่านน่าสรรเสริญ ท่านดำเนินชีวิตตามพระวรสาร
งานต่ำต้อยคอยรับใช้ด้วยใจเบิกบาน พระประทานความสุขสันต์นิรันดร

3) ผู้่ทุกข์เข็ญเป็นแก้วตาแก้วใจของพระเจ้า ท่านจึงเฝ้าเอาใจใส่ด้วยใจร้อนรน
ดุจมารดาคราลูกน้อยป่วยพลอยทุกข์ทน ด้วยรักล้นทนเหน็ดเหนื่อยไม่ร้างรา

4) โอ้บิดาท่านคือแบบอย่างในความครบครัน ขอเรามั่นบนหนทางที่ท่านวางไว้
ให้แบ่งปันบรรเทาทุกข์โศกและโรคภัย ดำรงไว้รักของท่านให้ชื่นชม