เรารักกางเขน

(ประพันธ์โดย ภัศม์)
===============================

1) ดั่งสายน้ำที่ไหลฉ่ำเย็น เป็นท่อธารบันดาลความชื่นฉ่ำใจ
คือพระพรที่มีมากมาย ไม่เคยจางหายแต่เพิ่มทวีคูณ

2) เป็นพระองค์ทรงเลือกสรรเรา ให้ก้าวตามรับฟังเสียงน้ำพระทัย
มอบหมดชีวิต อุทิศถวาย จะไม่เสื่อมคลายความรักภักดี

**) จะรักกางเขน และพร้อมจะแบกกางเขน
เพื่อจะเป็นประจักษ์พยานแห่งรัก
เรารักกางเขน จะเป็นเครื่องหมายและเป็นเครื่องมือ
เพื่อสื่อสารข่าวดีแก่คนทุกคน (ย้อน **)

ยังคงจดจำถ้อยคำพระองค์ ที่ทรงเรียกร้องให้เราทุกคน
แบกกางเขนของตน ติดตามประองค์ไป

จะรักกางเขน และพร้อมจะแบกกางเขน
เพื่อจะเป็นประจักษ์พยานแห่งรัก
เรารักกางเขน จะเป็นเครื่องหมายและเป็นเครื่องมือ
เพื่อสื่อสารข่าวดีแก่คนทุกคน

(จะยึดถือ พระเยซูเป็นหนทาง)