เราคือปังแห่งชีวิต

(ประพันธ์โดย Lazarus)
=========================

(รับ) เราคือปังแห่งชีวิต ผู้มาหาเราจะไม่หิวกระหาย
จงรับโลหิตและร่างกาย เพื่อวันสุดท้ายจะดำรงอยู่กับเรา

1) พระองค์มีวาจาแก่ชาวเรา ว่าจะทรงมอบกายาและชีวิต
เพื่อหล่อเลี้ยงทุกคนให้สุขล้นกายจิต และสนิทใกล้ชิดพระองค์

2) พระองค์ทรงเป็นปังอาหารแท้ ของผู้เชื่อแน่วแน่ในพระองค์
เป็นกำลังให้ทำตามประประสงค์ และดำรงชีวิตนิรันดร์

3) อาหารซึ่งลงมาจากสวรรค์ เป็นชีวันแก่ผู้ที่แสวงหา
อาหารแท้จริงนั่นคือกายา พระบุตราผู้ทรงประทาน