เราขอบพระคุณ			   ส.แสงอรุณ

=================================

1) ตั้งแต่วันนั้น ตราบจนวันนี้
กับสิ่งดีดี ที่เกิดขึ้นมากมาย
ความรักขององค์พระเจ้านั้นแสนยิ่งใหญ่
เราสัมผัสได้ เราวางใจในพระองค์

2) ประสบการณ์ชีวิตที่ผันผ่านมา
แม้ต้องหลั่งน้ำตา บางครั้งชีวิตวุ่นวาย
แต่มีพลังผลักดันชีวิตให้ก้าวไป
พระพรมากมายหลั่งลงมายังเราทุกคน

(รับ) ขอพระองค์ประทานพระหรรษทานแก่เราทุกวัน
ขอพระองค์ทรงช่วยเราให้รอดปลอดภัย
ขอพระองค์ทรงนำเราไปสู่อ้อมพระหัตถ์พระองค์
ขอพระองค์ทรงเป็นพลังตลอดไป

3) ความสุขและทุกข์ที่เราต้องผ่าน
ต่างเป็นประสบการณ์ความรักพระเจ้าในจิตใจ
เราขอบพระคุณเพราะพระพรที่พระมอบให้
พระองค์ทรงอยู่ใกล้ อยู่ในใจของเราทุกคน