ผู้แพร่ธรรม

(ประพันธ์โดย ภัศม์)
========================

1) ถ้อยคำพระเยซูผู้เป็นแรงบันดาลใจ เรียกข้าฯไปให้ก้าวตามพระองค์
อีกทางประดับประคองชีวิตข้าฯ ให้มุ่งรักษาความตั้งใจไว้

2) มีพระองค์เป็นผู้นำหนทาง เป็นพลังให้ก้าวเดินมุ่งไป
จวบจนวันนี้เดินมาไกลเท่าไร ในดวงใจยังคงเดิม

(3*) รอยเท้าผู้แพร่ธรรม ช่างงดงามจริงหนอ
เดินตามพระอาจารย์มุ่งมั่นจะสานต่อ ภารกิจแห่งรักด้วยภักดี

4) นำพระวาจาประกาศสอน นำพระพรไปทุกที่
มอบความรักประจักษ์ชัดชีวี นี่คือผู้แพร่ธรรม

(จบ) นำข่าวดีสู่ทุกคน)