บทสร้อยที่ 83 แทนบทเพลงอัลเลลูยาในเทศกาลมหาพรต	เอากุสติน โมลิ่ง S.J.

(บทสร้อยจากบทอ่าน)
========================================
(แบบที่ 1)
ขอสรรเสริญเยินยอแด่พระองค์ ขอสรรเสริญเยินยอแด่พระองค์
ขอสรรเสริญเยินยอแด่พระองค์ ราชาธิราชผู้ทรงเกียรตินิรันดร์

========================================
(แบบที่ 2-ตามทำนองดั้งเดิม)
(รับ) ขอสรรเสริญเยินยอพระองค์ ราชาธิราชผู้ทรงเกียรตินิรันดร

(สร้อย) ข้าแต่พระเจ้า ผู้ที่อาศัยอยู่ในพระนิเวศน์ของพระองค์
เป็นผู้ที่มีความสุขยิ่ง เขาร้องเพลงถวายเพลงสดุดี
สรรเสริญพระองค์เป็นนิจ