พรุ่งนี้			(บทเพลงคริสเตียนจากอัลบัม Grace 4)

====================================

พรุ่งนี้ เราจะได้พบอะไร คงมีคำถามมากมายที่ไม่อาจรู้
ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร

ไม่รู้ เราจะได้พบความสุข หรือเราจะต้องทุกข์เท่าไร
คงไม่อาจทำให้เป็นเหมือนที่เราตั้งใจ

พรุ่งนี้ ถ้าหากเจอะเจอปัญหา ขอฝากให้องค์พระคริสต์นำพา
ให้ผ่านเหมือนในวันนี้

พรุ่งนี้ แม้อาจจะดีจะร้าย ไม่หวั่นไม่กลัวแต่ขอวางใจ
ให้พระเยซูนำทาง