โปรดให้ลูกเชื่อ

(ประพันธ์โดย Angelus)
=======================

โปรดทอแสงแห่งความเชื่อลงมาเหนือลูก โปรดทรงปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความศรัทธา
เพิ่มพูนไฟรักในหัวใจ เป็นไฟลุกโชนวิญญาณ์ โปรดนำพาชีวาของลูกก้าวไป
สู่ความจริงในพระองค์ลลูกพบทางใหม่
ก้าวต่อไปฝ่าอันตรายขวากหนาม ด้วยความเชื่อมั่นและไว้ใจ
ในพระองค์ทุกยามมีพระวาจางดงามอยู่ในหัวใจ

*) โปรดให้ลูกเชื่อมั่นคง ว่าพระองค์ทรงอยู่ ให้รู้ว่ามีพระองค์เคียงข้างกาย
ไม่ว่าปัญหาร้ายแรงบนทางที่อันตราย ฝ่าการผจญมากมายไม่กลัว