ประตูแห่งความเชื่อ			ภัศม์ / Lazarus

==============================

1) ดวงใจของเราพระเจ้าทรงหว่าน ด้วยเมล็ดพันธุ์แห่งข่าวดี
ดวงใจดวงเดิมดวงนี้ ที่องค์พระจิตส่องสว่างนำทาง
ให้ความเชื่อของเราเติบโต เป็นดังเช่นต้นไม้ใหญ่
ยืนหยัดมั่นคงดำรงอยู่ในความจริง

2) พระวาจาที่พระมอบให้ คือพลังในทุกทุกวัน
พร้อมดำเนินชีวิต ด้วยศีลศักดิ์สิทธิ์ที่บันดาลพระหรรษทาน
เป็นตะเกียงที่ส่องประกาย เป็นเกลือที่เค็มมิคลาย
ประกาศถึงพระราชัยของพระองค์

* เพราะความรักพระเจ้า ผลักดันเราวันนี้
ให้มีชีวีเพื่อเป็นพยาน
** ก้าวเข้ามาสู่ประตูแห่งความเชื่อที่รอเราอยู่
เปิดหัวใจและมองดู จะรับรู้ถึงพระเมตตา
โปรดนำเราในทางแห่งความหวังรักและศรัทธา
ให้เรารู้ว่า ความเชื่อนั่นสร้างชีวิตให้สวยงาม

** ให้ทุกคน ได้เข้ามา สู่ความรักที่แสนยิ่งใหญ่
เปิดหัวใจของทุกคน ได้รับรู้ถึงพระเมตตา
บอกเรื่องราว ความรัก ที่เรานั้นรับรู้เรื่อยมา
ให้ทุกทุกคนรู้ว่า พระเจ้านั้นทรงรักเรามากเท่าไร

(จบ) ให้ความเชื่อนั้นได้เติบโต ในใจทุกคน