พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัย

(ประพันธ์โดย เอากุสติน เรียงเรียงโดย ศิษย์อันตน)
================================

1) ข้าวิงวอนพระองค์ ดั่งคำคร่ำครวญต่อพระองค์
เมื่อดวงใจของข้าฯอ่อนระอา โปรดเมตตาฟังข้าวิงวอน

2) ทางที่ข้าฯ ก้าวเดิน มีความทุกข์ยากมากมาย
ได้โปรดทอดพระเนตรและเอาพระทัยใส่ ให้ความคุ้มครองดูแล

*) พระเจ้าให้ความอุ่นใจ พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัย ยามที่ข้าพระองค์นั้นสิ้นเรี่ยวแรง
ขอพระองค์ทรงเดินเคียงข้าง โปรดอย่าร้างเลยห่างไกล
ข้าขอถวายดวงใจและสรรเสริญพระองค์