พระเยซูกลับเป็นขึ้นมา

(ประพันธ์โดย Anthony)
=====================

1) ให้เราทุกคนมาฟังข่าว ข่าวที่น่ายินดี
ทุกทุกแห่ง ทุกทุกที่ ยินดีปรีดาอัลเลลูยา

2) ข่าวดีที่ให้ชีวิตใหม่ สว่างสดใสทั่วหล้า
พระเยซูกลับเป็นขึ้นมา ยินดีปรีดาอัลเลลูยา

(รับ) ให้เราร้องอัลเลลูยา ให้เราร้องอัลเลลูยา
ให้เราร้องว่าพระเยซูกลับเป็นขึ้นมา
ให้เราร้องอัลเลลูยา ให้เราร้องอัลเลลูยา
ให้เราร้องว่าพระเยซูกลับเป็นขึ้นมา