พระเจ้าเที่ยงแท้			บทเพลง:คริสเตียน

====================================

1. มีของบางสิ่งที่ฉันไม่รู้ มีที่บางแห่งฉันไปไม่ได้
แต่ฉันแน่ใจในท่านผู้หนึ่ง
พระเจ้าเที่ยงแท้ เที่ยงแท้แน่ใจ ในชีวิตฉัน

(รับ) พระเจ้าเที่ยงแท้ (พระเจ้าเที่ยงแท้) แน่ในใจฉัน (แน่ในใจฉัน)
พระเจ้าเที่ยงแท้ เพราะพระไถ่ฉันให้พ้นความตาย
ความรักพระองค์ (ความรักพระองค์)
นั้นแสนชื่นใจ (นั้นแสนชื่นใจ)
พระเจ้าเที่ยงแท้ เที่ยงแท้แน่ใจ ในชีวิตฉัน

2. ท่านอาจผิดหวังในคนบางคน ท่านอาจชอกช้ำในความล้มเหลว
พระเจ้าช่วยท่านพ้นความผิดหวัง
บันดาลความเศร้าให้กลายเป็นความชื่นชมยินดี