พระเจ้าดีต่อฉัน

=========================================

เหตุใดพระคริสต์ทรงดีต่อฉัน ในวันที่ฉันล้มลง
หมดแรงไม่เหลือไม่ว่าใครก็คง ไม่อาจเติมสิ่งที่หายไป

ในวันที่เหลือมีแต่เพียงร่างกาย ในใจร้องหาพระองค์
ช่วยเติมเต็มฉัน ช่วยให้มันผ่านพ้น และใจร้องบอกกับฉัน

ว่าพระเจ้าดีต่อฉัน และพระองค์ทรงเติมฉัน ในวันที่อ่อนล้า
แต่ทรงทันเวลาเสมอ ไม่ช้าและไม่สาย ไม่รีบร้อนเติมใจฉัน
ทรงดี ดีต่อฉัน และทรงทันเวลาเสมอ (ซ้ำทั้งหมดอีกครั้ง)