ภาวนา  

(ประพันธ์โดย Angelus)
=========================

ภาวนา ภาวนา ได้ยินเสียงคำถาวนา จากดวงใจเปี่้ยมความรักพระเจ้าของลูก
สดุดี สดุดี สรรเสริญพระองค์ทุกวัน สวดอ้อนวอนขอบพระคุณพระเจ้ายิ่งใหญ่

*) พระเจ้าข้า พระองค์มีพระวาจาประทานชีวิต ลูกจะยังแสวงหาผู้ใดได้อีก
เพราะพระองค์ทรงเป็นความรัก ลูกจึงรักพระองค์ และคิดถึงพระองค์
ในคำภาวนา

ภาวนา ภาวนา อยากใกล้ชิดพระองค์ทุกวัน ให้ดวงใจสัมผัสความเมตตา
สวดอ้อนวอน ให้เข้าใจแผนการของพระเจ้า ลูกยินดีชีวีติดตามพระองค์ (ย้อน *)

ลูกคิดถึงพระองค์ ในคำภาวนา