โอ้ยอแซฟ  บิดาแสนดี

=========================================

1. โอ้ยอแซฟบิดาแสนดี แม่มารีคือศรีภรรยา
ท่านเอาใจรับใช้ทุกครา พระมารดาของพระเยซู

(รับ) สาธุการแด่ท่านยอแซฟ โอ้ยอแซฟบิดาของเรา
อยู่สวรรค์สำราญนานเนา ทุกค่ำเช้าลูกเฝ้าวิงวอน

2. โอ้ยอแซฟนามนี้โสภา ท่านบิดาของพระเยซู
ลูกเปรมปรีดิ์ยินดีเชิญชู ชนทุกหมู่ขออยู่อิงแอบ

3. โอ้ยอแซฟบิดาแสนงาม ทั่วเขตคามรักนามยอแซฟ
ต่างชื่นชมนิยมตามแบบ ท่านยอแซฟบิดาอารี

4. โอ้ยอแซฟผู้กรุณา ลูกวันทาขอพึ่งบารมี
ต่างเบิกบานสำราญยินดี ขอชุลีปรานีลูกเทอญ