หนึ่งเดียวในบูชา     			สังฆมณฑลราชบุรี

===============================

1) โอ้องค์พระเยซูคริสต์ อยากใกล้ชิดพระองค์ทุกวัน
ลูกเข้ามาหวังเป็นหนึ่งเดียวกัน ในบูชา ของพระองค์

2) หากว่าลูกได้ผิดพลั้งไป โปรดอภัยความบาปที่ทำ
โปรดชำระหัวใจที่ชอกช้ำ ด้วยพระธรรมเลิศล้ำในบูชา

(รับ) รับปังหนึ่งเดียวกัน พระกายพระทรงธรรม์
ลูกเชื่อมั่นไว้ใจศรัทธา เหล้าองุ่นศักดิ์สิทธิ์
ทรงฤทธิ์เลอล้ำค่า โลหิตจอมฟ้าไถ่โลกาเพื่อเรา
(ย้อน รับ) ตลอดกาล

3) โอ้องค์พระเยซูคริสต์ อยากใกล้ชิดพระองค์ทุกวัน
โปรดรวมลูกเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน สัมพันธ์ในบูชาของพระองค์