ในรางหญ้า			ดนตรีโดย James R. Murray

คำร้องภาษาไทยโดย Narin Prasoppakdee
===================================================

1) เยซูยามเยาว์วัยทรงบรรทมในรางหญ้า เปลใดมิทันเสาะหาให้แก้วตาหลับใหล
เพียงฟางนำมากองไว้ปูรองพระทรงชัย หมู่ดาววับวาวพร้อมใจสาดแสงให้เรืองรอง

2) แม้ฝูงวัวเรียงรายพร้อมเพรียงรอบกายพระองค์ จอมไทก็ยังคงมิได้ทรงเปล่งเสียงร้อง
ใจเรามั่นคงซื่อตรงเพียงไรขอทรงมอง มอบรักให้ข้าฯ ได้ครองตราบแสงทองส่องฟ้า

3) วิงวอนพระเยซูให้เรามีท่านคู่กาย บันดาลให้เป็นดังหมายรักเราด้วยเถิดหนา
ทรงธรรม์จงอำนวยช่วยอวยพรและนำพา สู่ผืนนภาให้ข้าฯ ครองฟ้าคู่ราชันย์