มอบวิญญาณ (คณะซาเลเซียน)

==================================

1) มอบให้แก่ฉันนั้นดวงวิญญาณ สิ่งใดต้องการให้ท่านนำไป
นำพาพระคริสต์มาสู่ดวงใจ นำความปลอดภัยทั่วทั้งโลกา

2) มอบชีวิตฉันเพื่อเยาวชน ให้เพียรอดทนเฝ้าภาวนา
เพียงหวังความรอดสู่ดวงวิญญาณ จะได้นำพาเข้าสู่สวรรค์

(รับ)มาเพื่อรับใช้ปวงประชา นำพาความรักแท้สู่คนจน
หนทางแห่งไหนมีความมืดมน โปรดได้ช่วยดลพ้นความลุ่มหลง

3) มอบชีวิตฉันเป็นพลีบูชา สิ่งเดียวจัดหาถวายพระองค์
ไม่หวังตอบแทนตามเจตน์จำนงค์ เพียงได้เดินตรงตามน้ำพระทัย