เมื่อได้มอง

=========================================

1. เมื่อได้มองแสงทองที่สองสวยงาม มีภูเขาพื้นดินมีดอกไม้บาน
มีต้นไม้ร่มเย็น มีทะเลลำธาร มีท้องฟ้าที่ยังสดสวยงาม

2. เมื่อได้มองเห็นปลาที่แหวกว่ายไป เมื่อได้มองทะเลที่ใหญ่กว้างไกล
เมื่อมีลมพัดมา พาให้ใจชื่นบาน มีตะวันที่ยังส่องแสงมา

** พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ เกินอธิบายเข้าใจ สร้างบันดาลทุกสิ่ง
เป็นความรักและเป็นความจริง พระองค์ทรงยิ่งใหญ่เหนือใคร