เมื่อลูกได้เชื่อ

(ประพันธ์โดย Angelus)
=========================

สิ่งที่ลูกเคยทุ่มเทให้ทั้งชีวิตผ่านมา ตกอยู่ในห้วงปัญหาที่ลูกหลงทางผิดไป
กี่ครั้งกี่หน เวียนวนหนทางอบาย กลับมารอการกลับใจทุกครั้ง

เมื่อพบหม้กางเขนที่พระเยซูถูกตรึง ให้ลูกเอื้อมถึงพรพระเป็นที่พึ่งพิงสุดท้าย
เปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกจนพบเจอความหมาย นำลูกสู่พระราชัยในหนทางพระองค์
เมื่อลูกได้เชื่อพระองค์

(*) เมื่อนั้นดวงใจลูกรู้ ว่าเพียงพอแล้วด้วยรักที่เกินเข้าใจ
เมื่อลูกได้เชื่อพระองค์ เมื่อนั้นดวงตาลูกเห็น
เครื่องหมายแห่งรักและพระเมตตายิ่งใหญ่
ผลักดันดวงใจของลูก

โปรดประทานความเชื่อที่เข้มแข็ง และไม่เปลี่ยนแปลงสำแดงภักดีมิคลาย
ลูกปรารถนาเพียงรักพระองค์มอบให้ลูกสุขใจ เมื่อลูกเชื่อในพระองค์ เมื่อลูกเชื่อในพระองค์

(ย้อนเฉพาะข้อ *)
ลูกสุขใจ เมื่อได้เชื่อในพระองค์