เมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อ

(ประพันธ์โดย Joannes)
======================

เราอาจเป็นเพียงเมล็ดพันธุ์ ที่ล่องลอยท่ามกลางสายลม
และตกลงบนผืนดินที่ไร้หยาดฝน จะทำอย่างไรกับชีวิตเรา
จะอดทนหรือว่าเหี่ยวเฉา แต่อย่าลืมว่ามีพระเจ้าทรงช่วยเหลือ

*) พระองค์ทรงเลี้ยงดู อุ้มชูให้เราเติบโต
ไม่มีวันใดที่จะทอดทิ้งให้เราเดียวดาย
เพียงเชื่อและศรัทธา พระจะพาสู่จุดหมาย
เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ แผ่ร่มเงาแตกกิ่งก้านใบงดงาม

เราอาจเป็นเพียงหนึ่งเมล็ดพันธุ์ ที่เติบโนเป็นต้นไม้ใหญ่
คือความเชื่อที่พระประทานเกิดผล นำความสุขความยินดี
นำความรอดพ้นสู่ผองชน ดั่งต้นไม้ที่ยืนหยัดแผ่ร่มเงา (ย้อน *)

(จบ) คือความเชื่อที่มั่นคงตลอดไป