ลูกขอกราบขอบพระคุณ

(ทำนองต่างประเทศ)
========================================

1) ลูกขอกราบขอบพระคุณ ทรงการุณเพิ่มพูนความรัก
แม่ชี้แจงให้ประจักษ์ ให้มั่นรักตลอดนิรันดร์

2) ในดวงใจของพระแม่ มีแต่ความรักอย่างครบครัน
มีแต่รักทุกวารวัน ลูกสุขสันต์ตลอดชีวา

(รับ) ขอบคุณพระแม่ ทรงเมตตาชีวิตลูก
ขอบคุณพระแม่ ทรงบรรเทาทุกข์แก่ลูก
วันนี้ ลูกมาขอกราบขอบพระคุณ พระแม่ ขอบพระคุณที่ทรงรักเรา

3) แม้เวลาจะแปรผัน ดวงตะวันลับขอบฟ้าไป
แต่ความรักนั้นซึ้งใจ สุขสดใสไม่มีลืมเลือน