เล่าเรื่องราวความรักของพระเยซู

(Bro. Booncharat Suksawang)
=============================

1) จิตใจแสนชื่นชม ในความรักที่แสนยิ่งใหญ่
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใด
ไม่ว่าเวลาเปลี่ยนผัน แต่รักนั้นยังมั่นคง

2) จะไปบอกทุกคน ถึงความรักที่ได้สัมผัส
ในยามที่แสนสุขล้น หรือยามที่ต้องร้องไห้
หากเธออยากจะรู้ รักนั้นเป็นของผู้ใด
คือรักของพระเยซู

3) ออกไปหาทุกทุกคน และเล่าให้เขาได้รู้
ถึงผู้ที่เราเห็น และได้สัมผัส พระเยซูผู้ที่เราพบเจอ
ออกไปทั่วโลกา และให้ทุกทุกคนรู้
ว่าพระเจ้าทรงอยู่ข้างเรา มอบความรักให้ทุกคนด้วยใจเป็นหนึ่ง
ในพระเยซูของเรา