ความสุขในสวรรค์

===============================
1. ยามเรามองเห็นชื่อเราเด่นในสวรรค์
เราไม่หวั่นกลัวภัย
ไม่ว่ามีความสุขหรือความทุกข์ใดใด
เราวางใจในพระทรงธรรม์
เราวางใจในพระทรงธรรม์
เราวางใจในพระทรงธรรม์
ไม่ว่ามีความสุขหรือความทุกข์ใดใด
เราวางใจในพระทรงธรรม์

2. ยามเราตรากตรำทำงานเหนื่อยยาก
เรายอมลำบากสู้ทน
ด้วยเรามั่นใจในความรักล้นพ้น
ความสุขอยู่บนสวรรค์
ความสุขอยู่บนสวรรค์
ความสุขอยู่บนสวรรค์
ด้วยเรามั่นใจในความรักล้นพ้น
ความสุขอยู่บนสวรรค์