ขอบพระคุณพระเจ้า 

(ประพันธ์โดย ภัศม์)
==============================

ขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี สำหรับสิ่งดีดีที่พระประทาน
น้ำพระทัยพระเจ้าเนาเนิ่นนาน มีพระหรรษทานอุดม
มอบความวางใจให้พระทุกกรณี พร้อมตั้งใจดีจะพลีชีวัน
ตอบแทนความรักที่พระให้นั้น รักที่ไม่มีวันจืดจาง