ข้าฯ สวมกาสุลา   		(คำร้อง-ทำนอง ภัศม์)

===================================

1) มีคุณธรรมความดีงามประจำดวงใจ เหนือสิ่งอื่นใดคือความรักประจักษ์ใจจริง
เช่น "กาสุลา" ข้าฯจะสวมจะทับทุกสิ่ง และยิ่งกว่านั้นพลันสวมชีวิตพระคริสต์เยซู

2) ข้าฯ จะโน้มศีรษะลง ข้าฯจะคงความภักดี สวมอาภรณ์นี้ยินดีถวายมิสซา
เป็นพระองค์ทรงถวาย มอบพระกายเป็นบูชา ส่วนตัวข้าฯเพียงข้ารับใช้พระองค์