คำสัญญาเบื้องหน้ากางเขน   			Lazarus

============================

1) เดินติดตามองค์พระเยซู ก็รู้ว่ายากลำบากเพียงไร
แบกกางเขนเดินตามพระองค์ มุ่งตรงสู่พระราชัย
พร้อมก้าวไปด้วยใจมั่นคง

2) ด้วยรักจึงตอบรับเสียงเรียก มอบทุกสิ่งให้เป็นไปตามพระทัย
อาจมีบางครั้งที่ต้องเหน็ดเหนื่อยและท้อใจ ผ่านกางเขนนี้ไปคือแสงสว่าง

3) และชีวิตนี้ขอมอบเพื่อพระนามพระองค์ ให้โลกนี้ได้รู้ว่ารักพระองค์ยิ่งใหญ่
จะนำทางทุกคนให้พบความหวังใหม่ เพื่อพระนามพระองค์ก้องไปจนสุดแดน

4) แม้ทางจะไกลเท่าไร ข้าฯมั่นใจว่าพระจะนำหน้าไป
เพราะพลังจากความรักพระองค์ไม่เคยหมดไป กางเขนจะเป็นพลังจนวันสุดท้าย
(ซ้ำข้อ 3)