ข้าฯขอขอบพระคุณ (2)		เนื้อร้อง บุญสม เจริญเอง

============================
(รับ) ข้าฯ ขอขอบพระคุณ พระทรงจุนจิตข้าฯ มี
สันติได้เปรมปรีดิ์ สุขในพระคริสตองค์

1. ข้าฯ ขอโมทนา พระวาจาพระจำนง
ช่วยข้าฯ ให้เดินตรง ตามทางที่พระทรงหมาย

2. ข้าฯ ขอโมทนา ชีพของข้าฯ มิวางวาย
เพราะพระโปรดพลังให้ ชีพข้าฯ นี้คงนิรันดร์

3. ข้าฯ ขอโมทนา ให้เหล่าข้าฯ นี้ได้สรร-
เสริญพระผู้ทรงธรรม์ ตลอดทั่วแหล่งโลกา