จงอย่าได้กล้วเลย    		Lazarus

====================================

1) ข้าฯ ออกเดินทาง จากที่เคยอยู่ แบกความหวาดกลัวและความอ่อนล้า
ทุกข์ร้อนมากมายประดังเข้ามา หวังว่าจะพบพระองค์
ในความเงียบนั้นมีเสียงดังแผ่ว "เจ้ามาทำไมยังที่แห่งนี้
จงเดินกลับไปบนทางที่มี เรายังต้องการตัวเจ้า"

2) บนทางกางเขนที่พระทรงนำ ข้าฯจะก้าวตามและไม่หวั่นไหว
ขอเพียงแต่ทรงนำทางข้าฯไป ยากเย็นเพียงใดไม่ท้อ
ในความมืดมิดมีแสงสว่าง ในความอ้างว้างยังคงมีหวัง
เพราะรู้ว่าพระจะเป็นพลัง และจะนำทางข้าฯไป