จงวางใจในองค์พระเจ้า (บทสร้อย)	(ท่อนหลักโดย เอากุสติน โมลิ่ง S.J.)

(ท่อนย่อย พ.อานามวัฒน์)
============================================

(รับ) จงวางใจในองค์พระเจ้า เพราะข้าฯ จะสรรเสริญพระองค์อีก
พระองค์ทรงเป็นความรอด พระเจ้าของข้าฯ

1) พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงดูข้า ประทานมาสารพัดไม่ขัดสน
ทรงนำข้าสู่จุดหมายแหล่งสายชล สงัดเงียบไกลผู้คนได้อาบกิน

2) ทรงให้ข้าพักผ่อนนอนบนหญ้า เขียวสดชื่นรื่นตาอารมณ์ถวิล
เพิ่มพลังวังชาเป็นอาจิณ ไม่สุดสิ้นอุป(ะ)ถัมภ์นำมรรคา

3) ไปตามทางชอบธรรมแม้ลำบาก มืดมิดมากก็ไม่หวั่นขวัญผวา
เพราะไม้เท้าไม้ขอชลอพา ปลอบประโลมอารักขาข้าปลอดภัย

4) พระองค์ทรงจัดสำรับต้อนรับข้า ไว้ต่อหน้าศัตรูผู้ยิ่งใหญ่
ทรงชะโลมกระแจะจันทร์อันชื่นใจ ขันทุกใบก็เต็มล้นคณ(ะ)นา

5) ขอความดีความรักอันศักดิ์สิทธิ์ โปรดตามติดชั่วฤดีชีวิตข้า
เข้าพำนักในนิเวศน์มโหฬาร์ แห่งพระเจ้าจอมราชาตลอดกาล