จงวางใจในองค์พระเจ้า (บทสร้อย)	(ท่อนหลักโดย เอากุสติน โมลิ่ง S.J.)

(ท่อนย่อย สดด. 3:11 และ 5, 10ข – 12, 14-15, 16 และ 24)
============================================

(รับ) จงวางใจในองค์พระเจ้า เพราะข้าฯ จะสรรเสริญพระองค์อีก
พระองค์ทรงเป็นความรอด พระเจ้าของข้าฯ

ก) ข้าแต่พระเป็นเจ้าผู้เที่ยงตรง ข้าพระองค์ขอเข้ามาเฝ้าใกล้
โปรดทรงช่วยคุ้มครองผองโพยภัย ขออย่าให้ข้าฯ แพ้และอับอาย
ข้าฯ ขอมอบตัวไว้ในหัตถา อารักขาป้องภัยไม่ใหลหลง
โปรดช่วยข้าฯ รอดนำสมจำนง เพราะองค์ซื่อสัตย์ล้ำน้ำพระทัย

ข) ความทุกข์นั้นบั่นทอนชีพอ่อนล้า กระดูกข้าฯ กร่อนลึกแทบสึกสลาย
พวกศัตรูเย้ยข้าฯ ให้น่าอาย เพื่อนบ้านหมายหมิ่นนักผินพักตรา
คนรู้จักเห็นข้าฯ มาตามทาง รีบถอยห่างหลบลี้รีบหนีหน้า
เหมือนตายจากเช่นธุลีเศษชีวา เขาลืมข้าฯ สิ้นสูญอาดูรครัน

ค) แต่กระนั้นข้าฯ ก็ยังไว้วางใจ พระองค์ไซร้เป็นพระเจ้าของเราแน่
โปรดช่วยข้าฯ พ้นศัตรูผู้รังแก ทรงดูแลข้าฯ ไว้ไม่เว้นวาย

ง) ข้าพระบาทเป็นทาสผู้รับใช้ น้ำพระทัยกรุณาค่าเหลือหลาย
เพราะทรงรักมั่นคงอยู่มิรู้คลาย อย่าให้พ่ายศัตรูหมู่ไพรี
จงตั้งใจให้เข้มแข็งแกร่งหาญกล้า ใช้ปัญญาเผยแพร่แผ่กุศล
ผู้มุ่งหวังในพระเจ้าเนากมล เจริญชนม์ในพระพรเมื่อตอนปลาย