จิตวิญญาณข้าฯ สรรเสริญ	เนื้อร้อง ซ.ซาเลเซียน

ทำนองต่างประเทศ
============================

(รับ) จิตวิญญาณของข้าฯ เอย จงสรรเสริญพระเจ้า
และป่าวร้องซ้องสาธุการถวายทรงธรรม
จงจดจำพร่ำพรรณาพระเมตตาพระคุณทั้งปวง
ที่พระองค์ทรงกระทำสำหรับข้าฯ

1) ทรงประทานอภัยช่วยข้าฯ ให้พ้นมรณา ทรงรักษาให้คลายทุกข์ทน
ทรงพระกรุณาผู้มาเฝ้าวิงวอน ทรงอวยพรอย่างอุดม ด้วยรักมั่นคง

2) เพราะฟากฟ้าสูงเหนือโลกนั้นเป็นฉันใด ความรักของพระเจ้าสุดคณา
เพราะพระองค์ทรงทราบดีแม่นยำ จำมั่นคง ธุลีผงคลีดินสร้างเป็นร่างกาย

3) ตลอดวันเวลาแม้ชีวาจะผ่านผันไป ดังดอกไม้ในทุ่งนา
แต่ความรักมั่นคงของพระองค์คงอยู่นิรันดร์ ไม่แปรผันหรือจางหายไป