ให้ชีวิตเป็นบทเพลงแด่พระเจ้า    	Angelus

===============

1) ใจได้สัมผัสพระองค์ จนเหมือนมีพลังหนุนใจ
เมื่อข้าได้เรียนได้รู้ เดินก้าวไปบนทางแห่งรัก
สู่ความจริง ของชีวา

(รับ) ข้าร่ำร้องเป็นบทเพลงแด่พระเจ้า ประกาศความรักของพระองค์ไปตลอดกาล
สุขเปรมปรีดิ์ล้นวิญญาณ จิตชื่นบาน สาธุการด้วยหัวใจ
ให้ชีวิต เป็นบทเพลง แด่พระเจ้า จวบวันนี้ ที่ข้าฯ เดินอยู่บนหนทาง
จะติดตามน้ำพระทัย ตลอดไป ให้ดวงใจสรรเสริญพระองค์

2) ใจได้สัมผัสความรัก ในพระองค์ข้าเชื่อวางใจ
เพียงหัวใจข้าได้รัก พระองค์เท่านี้ก็สุขแล้ว
หมดชีวิตเป็นของพระองค์