ดุจสายธารและแสงสว่าง		แปลโดย คุณพ่อสุพัฒน์ สรรค์สร้างกิจ

ทำนอง Shine Jesus Shine
============================================

(รับ) โปรดส่องแสงเถิด พระเยซูเจ้า ให้พระสิริองค์พระบิดาเจ้าครอบครองทุกดวงใจ
โปรดหลั่งพระพรเหนือนานาชาติ ให้พระวาจาแพร่หลายดุจสายธาร
พร้อมเป็นดังแสงสว่าง

1. ไฟความรักพระเจ้านั้นพลันส่องแสง ในความมืดที่สับสนจนอ่อนแรง
พระเยซูผู้เป็นแสงทองส่องโลกนี้ โปรดส่องแสงแห่งความจริงนำสู่เสรี
โปรดส่องแสงมา นำชีวิตฉัน (รับ)


2. จากเงามืด ฉันออกมาอยู่ต่อหน้าองค์พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่ง ศักดิ์สิิทธิ์นัก
โลหิตผู้ไถ่โลกาสว่างสุกใส โปรดเป็นแสงดับทำลายความสับสน
โปรดส่องแสงมานำชีวิตฉัน (รับ)


3. คอยดูแสงที่องค์พระกษัตรา พลันใบหน้าปรากฏแสงพระส่องมา
ความรุ่งโรจน์เพิ่มทวีเข้าสู่ชีวา ส่องสะท้อนบอกเรื่องราวพระผู้ไถ่หล้า
โปรดส่องแสงมานำชีวิตฉัน (รับ)