ดวงใจลูกขอถวาย

===============

รับ) โปรดรับของถวาย จากดวงใจข้าเทอญ
พร้อมปังองุ่น พระคุณเทิดเทอญ นำทางเดินข้าไป

1) กายใจมอบให้พระองค์ โปรดทรงดลด้วยรัก
ให้ลูกทุกคนรู้จัก เปลี่ยนรักนี้ด้วยเทอญ

2) ร่างกายถวายพร้อมกัน เปลี่ยนแปรผันด้วยพร
ให้เป็นพระคุณสุนทร ผู้ทุกข์ร้อนพึ่งพา

3) ชีวิตใกล้ชิดพระองค์ เพื่อมุ่งตรงสวรรค์
รับไว้ยกให้พร้อมกัน ไม่แปรผันรักอื่น

4) เวลาเหล่าข้าถวาย เพื่อรับใช้ปวงชน
คนรวยผู้ดีมีจน ช่วยทุกคนพ้นภัย