เดินตามเสียงน้ำพระทัย				ภัศม์

====================================

1) ไม่ใช่ความบังเอิญที่เราเดินมาด้วยกัน และไม่ใช่เพียงความฝันลำพังของใคร
แต่เป็นเสียงแห่งน้ำพระทัย ที่พาใจเราให้ก้าวตามพร้อมที่จะเป็นแสงธรรม

2) มอบหมดทั้งชีวิตให้พระคริสต์สนิทนาน ทรงหว่านความเชื่อความหวังความรักหนุนนำ
เพื่อให้เราก้าวเดินได้มั่นคง พระวาจายังคง ที่ทรงย้ำว่าเราเป็นแสงส่องโลกา

*) ณ บ้านแสงธรรมหลังนี้ที่เรามีสุขทุกข์ร่วมกัน ทุกคืนวันพระหรรษทานไม่ขาดหาย
เช่นเดียวกับใจเราเอง ยังคงมีแสงเปล่งประกาย พร้อมรับการท้าทายจากพระองค์
จะแบกกางเขน จะเป็นพยานด้วยชีวิตจริง ละทุกสิ่งเพื่อติดตามพระองค์อย่างจริงใจ
เส้นทางสายนี้ ยินดีให้พระเติมสิ่งที่ขาดหายไป เพื่อจะได้รับใช้พระองค์ดีพอ

3) รวมจิตใจของเราเพื่อก้าวเดินไปด้วยกัน ร่วมแรงแบ่งปันชีวิตสัมพันธ์ผองเรา
ก้าวเดินตามเสียงน้ำพระทัย ไม่หวั่นไหวและไม่ลังเล จะทุ่มเทชีวิตที่เหลือเพื่อพระองค์